Kwaliteitsbeleid

De werkzaamheden in Logopediepraktijk Bos worden uitgevoerd volgens de regels en de richtlijnen van deĀ Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

Alle logopedisten werkzaam via Logopediepraktijk Bos;

  • Zijn zoals alle afgestudeerde HBO logopedisten, allround opgeleid
  • Volgen regelmatig na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen de logopedie
  • Zijn lid van een kwaliteitskring, daar vergaderen wij met collega-logopedisten over o.a. de kwaliteit van ons handelen
  • Zijn lid van de NVLF, zo blijven wij op de hoogte van o.a. nieuwe regels en richtlijnen
  • Staan ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici (KP)