De praktijk

Toegankelijkheid

Goed bereikbaar met zowel het openbaar vervoer als met de auto.

Verwijzing

U kunt uitsluitend door uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist) worden verwezen naar logopedie voor onderzoek en indien nodig behandeling. Sommige zorgverzekeraars vergoeden logopedie ook volgens DTL, Directe Toegankelijkheid Logopedie, logopedische zorg zonder verwijzing. Omdat dit niet altijd wordt vergoed, werken wij graag met een verwijzing. Wijziging 07-07-2020: De verwijzing vraagt u zelf aan bij uw huisarts/verwijzer en neemt u mee naar de eerste sessie.

Aanmelding

U kunt zich bij ons aanmelden op de gelijknamige pagina. Vul het formulier zo volledig mogelijk in zodat wij weten waarom u logopedie wilt starten. Soms wordt er voor extra toelichting contact opgenomen met u, de doorverwijzende huisarts of specialist. Wij nemen telefonisch of via e-mail contact met u op om een afspraak in te plannen. Via e-mail krijgt u een afspraak bevestiging en leest u hoe u zich moet voorbereiden en wat u mee moet nemen voor de eerste sessie.

Behandeling

Tijdens de eerste sessie, een zogenaamd anamnese- of intakegesprek, gaan we verder in op uw hulpvraag en wat u wilt bereiken met logopedie. Wanneer we denken u te kunnen helpen, maken we een nieuwe afspraak en bespreken we tijdens de tweede sessie (nogmaals) onze werkwijze, de behandelovereenkomst en hoe we verder gaan. Er wordt nagenoeg altijd gestart met onderzoek om preciezer te kijken waar u of uw (pleeg)kind mee geholpen kan worden. Voor uitgebreid onderzoek zijn meerdere sessies nodig. Na het onderzoek wordt de conclusie (resultaten en diagnose) met u besproken en indien er behandeling volgt worden ook de doelen en het vermoedelijke beloop met u besproken. Wanneer u hiermee akkoord gaat kan de behandeling starten. De dag en het tijdstip van de sessie wordt met u afgestemd. Wanneer de sessies niet voor u, maar voor uw (pleeg)kind zijn, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van tijden van schoolse activiteiten zoals gym, zodat we niet op hetzelfde tijdstip de sessie plannen. Een sessie duurt 20-25 minuten. Kom op tijd, want in die 20-25 minuten bespreken we hoe het met u of uw (pleeg)kind gaat, nemen we het huiswerk door, volgt een nieuwe oefening en nieuw huiswerk passend bij de doelen en plannen we een nieuwe sessie. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld, maar een andere frequentie is ook mogelijk. Het verloop van de behandeling wordt iedere sessie met u besproken. U neemt een zelf gekochte logopediemap iedere sessie mee. Daarin bundelen we alle nodige informatie zoals de behandelovereenkomst, adviezen en oefeningen. Op het oefenblad schrijft u hoe de oefening thuis ging. Op die manier geven we de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het beloop van de logopedische behandeling duidelijk vorm. Onze missie is namelijk om er voor te zorgen dat onze professionele hulp tijdelijk is en u daarna zelf verder kan. Onze visie is zodoende dat we elkaar nodig hebben om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Het resultaat van de behandeling is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder dus het thuis uitvoeren van oefeningen, maar ook motivatie en de mogelijkheden van u of uw (pleeg)kind spelen een grote rol.  Een half jaar na het intakegesprek evalueren we de voortgang. Als er een half jaar of één jaar (afhankelijk van de situatie) aan de doelen is gewerkt, vindt heronderzoek plaats en volgt ook een evaluatiemoment. De verwijzer ontvangt een schriftelijk verslag van o.a. de hulpvraag, diagnose, (aangepaste) doelen, evaluatie en het vervolgbeleid nadat dit mondeling met u is besproken. Indien van toepassing, worden de logopedische doelen na uw toestemming gedeeld met de school van uw (pleeg)kind. Het aantal sessies dat nodig is om de logopedische behandeling af te ronden, is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht. U ontvangt een logopedisch eindverslag na beëindigd van de logopedische behandeling.

Voor een aan-huis-behandeling moet noodzaak blijken, ons rooster moet dit toelaten en er geldt een toeslag.

Samenwerking

Wij werken samen met o.a. huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen en psychologen, maar ook met kernteams, schoolbegeleidingsdiensten en met basisscholen.

Vergoeding en verzuim

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Logopedie zit in het basispakket voor zowel kinderen als volwassenen en wordt door alle zorgverzekeraars vergoed.  U betaalt geen eigen bijdrage. Bent u 18 jaar of ouder? Dan worden de kosten wel verrekend met uw verplicht eigen risico (en indien van toepassing met uw vrijwillige eigen risico).  Een niet tijdig afgezegde afspraak kan niet bij uw zorgverzekeraar in rekening worden gebracht. U kunt uw afspraak één dag van tevoren tot 15:00 afzeggen bij de behandelend logopedist. Voor afmeldingen na dit tijdstip wordt een bedrag van €18,50 bij u in rekening gebracht. Dit geldt ook bij onmacht zoals ziekte.

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of verlof. Waarneming zal altijd gedaan worden door een gediplomeerde logopedist.

Stagiaires

Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen die logopedische zorg nodig heeft, dit kan krijgen. Daarvoor hebben we logopedisten nodig! Daarom begeleiden wij logopedie-studenten. Wanneer er een stagiaire werkzaam is binnen de praktijk, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de praktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

PRIVACYREGLEMENT NVLF (AVG mei 2018-05)